Chính sách đổi hàng và hủy đơn hàng

1. Trường hợp chấp nhận đổi hàng

Khách sạn Equatorial sẽ thực hiện việc đổi/trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau:

- Sản phẩm Khách sạn Equatorial giao không đúng đơn đặt hàng 

- Sản phẩm mua bị lỗi 

Vui lòng liên hệ với khách sạn trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận hàng. HOTLINE 028 3839 7777/ Email: dine@hcm.equatorial.com

2. Trường hợp không chấp nhận đổi hàng: 

- Khách hàng thay đổi sở thích mẫu hộp, loại bánh sau khi đã nhận hàng. 

- Sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản và sử dụng của khách hàng.

3. Điều kiện đổi hàng 

- Điều kiện về thời gian đổi trả: trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận hàng

- Điều kiện về sản phẩm:

        + Hàng hóa còn nguyên, không có dấu hiệu đã sử dụng

        + Có hóa đơn kèm theo 

- Trong trường hợp không đủ điều kiện trên thì Khách sạn Equatorial có quyền từ chối giải quyết yêu cầu. 

Chi phí cho việc đổi hàng: 

- Khách sạn Equatorial sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí giao nhận, đổi trả hàng cho khách nếu hàng hóa bị một trong các lỗi như: Giao hàng sai chủng loại, bao bì rách nát, bánh kém chất lượng, dập nát.

- Khách hàng sẽ phải chịu phí giao hàng nếu các lý do được xác định không phải lỗi của Khách sạn Equatorial.

4. Trường hợp thay đổi/ huỷ đơn hàng 

Khách hàng có thể thay đổi hoặc huỷ đơn hàng trước 2 ngày giao hàng. Để thay đổi/huỷ đơn hàng, vui lòng liên hệ HOTLINE 028 3839 7777 / Email: dine@hcm.equatorial.com