Chính sách giải quyết khiếu nại

Hotel Equatorial có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website: https://equatorialhcmc.vn/

Khi phát sinh tranh chấp, Hotel Equatorial đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Hotel Equatorial và thực hiện theo các bước sau:

a) Với trường hợp nhận hàng trực tiếp:

     Quý Khách hàng nhận hàng trực tiếp tại Hotel Equatorial, vui lòng kiểm hàng ngay tại quầy, mọi khiếu nại sau khi mang hàng ra khỏi quầy sẽ không được chấp nhận.

b) Với trường hợp nhận hàng tại nhà:

     Hotel Equatorial nhận khiếu nại trong vòng 24h (trong giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 6)  kể từ khi khách hàng nhận hàng, quý khách hàng vui lòng kiểm đếm đầy đủ.

Cách thức gửi thông tin khiếu nại:

Quý khách vui lòng gửi email qua địa chỉ: dine@hcm.equatorial.com

- Thời gian chúng tôi tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

  •    TH1: Khiếu nại của quý khách sẽ được phản hồi trong vòng 24h (trong giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 6) nếu khiếu nại của quý khách liên quan tới các bộ phận nghiệp vụ của công ty.
  •    TH2:  Nếu khiếu nại của quý khách liên quan tới đơn vị vận chuyển, Hotel Equatorial sẽ phải làm việc với các đơn vị này để có thông tin và xử lý khiếu nại, phản hồi của chúng tôi sẽ gửi tới quý khách trong vòng 3-4 ngày phụ thuộc vào sự hợp tác đơn vị vận chuyển.