Tuna Niçoise Salad, 500gr

145,000₫

Mô tả

Tuna Niçoise salad with French beans, potatoes, cherry tomatoes, olives, butter lettuce, egg, lemon dressing

Bình luận

Sản phẩm khác