Traditional Salmon Gravlax, Dill-Mustard Sauce, 300gr

525,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận

Sản phẩm khác