Slow - Roasted Australian Beef Sirloin, Peppercorn Sauce (4 kg)

5,000,000₫
* Vui lòng chọn 4 vị bánh cho sản phẩm

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận