Roasted Pumpkin and Rice Bisque, 1ltr

235,000₫

Mô tả

Roasted Pumpkin and Rice Bisque (1ltr) can serve 4-5 persons

Bình luận

Sản phẩm khác