Pumpkin and Roasted Chestnut Bisque

265,000₫

Mô tả

1 lít

Phục vụ 4 - 5 người

Bình luận