Roasted Pumpkin Bisque, 1 ltr

160,000₫
* Vui lòng chọn 4 vị bánh cho sản phẩm

Mô tả

1 lít

Phục vụ 4 - 5 người

Bình luận

Sản phẩm khác