New Zealand Beef Ribeye, 1.5kg

1,950,000₫

Mô tả

Roasted to medium, served with peppercorn sauce

Bình luận

Sản phẩm khác