Wok-fried beef, 1kg

550,000₫

Mô tả

Wok-fried beef with basil and chillies

Bình luận

Sản phẩm khác