Home-Smoked Salmon, Sour Cream, Horseradish, Red Onions, Capers (300g)

575,000₫
* Vui lòng chọn 4 vị bánh cho sản phẩm

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận