Home-Smoked Salmon, Sour Cream, Horseradish, Red Onions, Capers, 300gr

555,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận

Sản phẩm khác