Green Beans, Crispy Shallots, Tomatoes

160,000₫

Mô tả

500gr

Khoảng 4 - 5 người dùng

Bình luận