Freshly Baked Garlic Baguette (220 gr)

90,000₫
* Vui lòng chọn 4 vị bánh cho sản phẩm

Mô tả

500gr

Khoảng 4 - 5 người dùng

Bình luận