Soups - French-style Onion Soup, Cheese Croutons

160,000₫

Mô tả

1 lít

Phục vụ 4 - 5 người

Bình luận