Cold Cuts

375,000₫
* Vui lòng chọn 4 vị bánh cho sản phẩm

Mô tả

Selection of cold cuts including mortadella, ham, salami Djion mustard, horseradish and pickles

Bình luận